پرده های شب و روز

03 خرداد 1395
(0 رای‌ها)
نویسنده :  

 

 

 

عملکرد  پرده های شب وروز  خیلی شبیه به پرده های زبرا می باشد و ساخته شده از سیستم تور و شید

میباشد. در واقع این محصول از عملکرد پرده شید و پرده توری بهره جسته است بدین صورت که پرده شید

در پشت تورقرار میگیردکه با حرکت دادن زنجیر کنترل ,موقعیت پرده شید تغییر میکند و پرده شیددرمقابل

پرده توری قرار میگیرد و بدین صورت مانع ورود نور به داخل شده میشود.

*این پرده ها نیز قابل کنترل از راه دور و ریموت دار شدن هستند.

2846 بازدیدها
Super User